پرسش های متداول

1ترجمه رسمی چیست؟
ترجمه ای که در ابتدا دارای مهر مترجم رسمی قوه قضاییه بوده و سپس تاییدات دادگستری و امور خارجه را دارا باشد.
2مدت زمان تحویل ترجمه چقدر است؟
بسته به حجم متن مورد نظر، تعیین می گردد. 1 روز کاری برای دریافت تایید دادگستری و 1 روز کاری هم برای دریافت تایید وزارت امور خارجه به زمان ترجمه اضافه می گردد.
3در ترجمه رسمی، آیا اسپل نام مهم است؟ آیا باید دقیقا مطابق پاسپورت باشد؟
بله مهم است و برای تحویل به سفارت یا ارسال به خارج از کشور باید مطابق پاسپورت باشد.
4تأیید ترجمه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه چه مقدار زمان نیاز دارد؟
در شرایط عادی، حداقل یک روز کاری برای دریافت تأییدیه دادگستری و یک روز کاری هم برای دریافت تأیید از طرف وزارت امور خارجه، به زمان تحویل کار دفتر (ترجمه رسمی) افزوده می گردد.
5آیا دفاتر ترجمه صلاحیت اعلام مدارک مورد نیاز برای سفارت را دارند؟
خیر.برای اطلاع از مدارک مورد نیاز هر سفارت به محل سفارت یا سایت آن مراجعه فرمایید.
6آیا مدارک مخدوش در تاییدات دادگستری و امور خارجه با مشکل مواجه می شوند؟
بله، به دلیل احتمال جعل مدرک از نظر کارشناسان قوه قضاییه، نتیجه غیر قابل پیش بینی است.
7آیا مدارکی که از خارج کشور صادر شده، بدون هیچگونه تاییدی قابلیت ترجمه رسمی دارند؟
خیر، ابتدا باید به تایید کنسولگری کشور مربوطه و سپس وزارت امور خارجه برسد تا قابل ترجمه شود.
8هزینه ترجمه (قیمت ترجمه) بر چه اساس محاسبه می گردد؟
بر اساس نرخ نامه مصوب اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه در سایت اکفام
9مدت اعتبار ترجمه رسمی از زمان ترجمه، چقدر است؟
طبق قوانین دادگستری، 6 ماه اعتبار دارد. گواهی عدم سوء پیشینه استثناً 3 ماه اعتبار دارد.
10آیا همه مدارک و اسناد نیازمند تایید دادگستری و امور خارجه است؟
خیر، بسته به محل ارائه و نوع اقدام از طرف مشتری تعیین می گردد.
11چه مدارکی قابل ترجمه یا تایید نیست؟
برخی مدارک و اسناد به دلایل خاصی مثلا برخی مدارک موقت تحصیلی قابل تایید نیست. شرایط تایید اسناد را ملاحظه فرمایید.
12دارالترجمه آتیه، در چه زمینه های عمومی و تخصصی، کار ترجمه می پذیرد؟
برای مشاهده زمینه های عمومی و تخصصی مورد قبول، اینجا را مشاهده کنید.
 
 
 
 
Share