درباره آتیهگروه OAS بعد از نزدیک به 2 دهه فعالیت تخصصی پیرامون امور مهاجرت (کانادا)، از سال 1395 مرکز ترجمه رسمی چند زبانه خود را با عنوان "دارلترجمه رسمی آتیه" در غرب تهران و با هدف ارائه کلیه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی تاسیس نموده است.
«احترام به مشتری» ، «کیفیت خدمات» و «تبعیت از قوانین رسمی» سه اصل اولیه است که گروه OAS از روز نخست تلاش نموده تا به آنها پایبند باشد و با حفظ این اصول، همواره کیفیت خدمات خود را با بهره گیری از تکنولوژی روز بهبود بخشد.
در کنار تامین بخشی از نیاز خدمات ترجمه، ارتقاء سطح ترجمه تخصصی در کشور از اهداف بلند مدت تیم آتیه بوده و در این راستا آماده همکاری با مراکز تخصصی و دانشگاهی مرتبط با امور ترجمه، طی تفاهم نامه های مشترک است.
تیم مترجمان آتیه در حال حاضر، متشکل از سه مترجم تراز اول کشور در زبان های انگلیسی، ایتالیایی و فرانسه به عنوان مترجمان رسمی دادگستری، به همراه مترجم یارانی کار آزموده در هر زبان است که در کنار کادر اداری منضبط و حرفه ای خود، تشکیل مجموعه ای هماهنگ داده است.
رضایتمندی شما، بهترین تبلیغ برای ماست. 
Share