نگاهی به خدمات ما بیندازید

خدمات دفتر ترجمه به شرح زیر میباشد:


ترجمه رسمی

ترجمه کلیه اسناد رسمی با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه
ارائه ترجمه فوری
حضور مترجم رسمی در دفاتر اسناد رسمی، سفارتخانه ها و ...


ترجمه غیر رسمی

ترجمه کلیه اسناد غیر رسمی، مقالات، متون فنی، اقتصادی، بازرگانی، پزشکی، مهندسی و ...
ترجمه غیر رسمی متون تخصصی و عمومی
انجام مکاتبات خارجی


ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی و همزمان در جلسات، کنفرانس ها، همایش ها و سمینارهای بین المللی و سفارت ها
ترجمه فیلم و زیرنویس


سایر خدمات ترجمه

تکمیل فرم های سفارت ها


امروز ترجمه کنید
بسیار سریع و راحت با کمترین هزینه


همین حالا شروع کنید
Share